Afstamningskontrol ved DNA skal sikre rette afstamning på heste

 • Afstamningskontrol ved DNA foretages på en hest/føl ved at blod- eller hårprøver (incl. min.12 hår sække) udtages / analyseres på individet og denne prøve skal analyseres op imod dennes forældre. Dvs. der skal tages prøver på føl, og dennes forældre.
 • Én DNA-test foregår ved at blod- eller hårprøver ( incl. min. 12 hårsække) udtages på det enkelte individ.

Der er krav om afstamningskontrol ved DNA på et føl, når:

 1. Føllet er moderlivsimport, fra bla. Island, Norge og andre “ikke EU” lande.
 2. Føllet ikke er identificeret senest 12 mdr. gl. eller ikke er ved moders side, ved identifikation af føllet.
 3. Føllet er en Dispensationssag.
 4. Føllet er krævet stikprøvekontrolleret fra Stambogskontoret.
 5. Følhoppen har været ved flere hingste i bedækningsåret (uanset drægtighedsstatus på 1. hingst)
 6. Følhoppen ikke er indberettet bedækket  i bedækningsåret.
 7. Følhoppen er insemineret med frostsæd.
 8. Embryo/Følhoppen er ægtransplanteret  – både føllet, den biologisk moder & rugemoder skal have udtaget prøver.
 9. Ved enhver tvivl om rette afstamning på et føl eller voksen hest.

DNAtest:

 • Hvis følhoppen bliver syg/dør, kort efter fødsel, bør man udtage prøver fra følhoppen.
 • Evt. krav fra Stambogskontoret, bla. i forbindelse med forlist hestepas.
 • Hvis begge forældre i forvejen har registreret DNA i WF.
 • Hopper og hingste til kåring.

Der er krav om afstamningskontrol ved DNA til hingste, og hoppe når:

 • Hingsten skal til fuldkåring.
 • Unghingsten er blevet bygningsbedømt (3&4års) og hesteejer ønsker begrænset bedækningstilladelse.
 • Følhoppe, med føl der viser hingstepotentiale

Omkostninger:

Omkostninger i forbindelse med afstamningskontrol ved DNA afregnes udelukkende imellem avler, eller hesteejer, prøveudtageren og Blodtypelaboratoriet. Stambogskontoret betaler kun i forbindelse med krav og beskrivelse af en stikprøvekontrol, læs om det: her

ajour 06.09.2017