Velkommen på Stambogskontoret

Al EU lovgivning, FEIF´s regler ift avl, DI Stambogsreglement, DIavls krav og Stambogskontorets vejledninger er beskrevet på denne hjemmeside ifm. Stambogsføring af Islandske heste.

Lovgivning EU og Fødevarestyrelsen: har senest i 2015 vedtaget en ny EU Hestepasforordning gældende fra 01.01.2016, denne lovgivning beskriver ansvar og udførelse ifm. lovlige papirer ift heste og deres ejere.

Avlskrav fra FEIF og DI: FEIF har overordnede regler / avlskrav på Islandske heste, disse opdateres ca. 1 gang årligt jf. DIgeneralforsamling og FEIFs møder. Dansk Islandshesteforenings generalforsamling har vedtaget et Stambogsreglement for Islandske heste senest i november 2012, og DIavls komite har derudover enkelte avls krav til islandske heste.

DIs bestyrelse og DIavlskomite er ansvarlig for: FEIF´s og DI Stambogsreglement der vedrører avls krav og regler,  samt overdragelse af FEIF og DIavls krav og regler til Stambogskontoret, samt besvarelse på politiske avlsspørgsmål vedrørende Stambogsreglement, derudover fastsættes Stambogskontorets priser efter oplæg fra DIsekretariats chef til DIs bestyrelse.

Stambogskontoret er ansvarlige for:

At administrerer gældende EU lovgivning, FEIFs og DI´s regler i forbindelse med Stambogsføring med Islandske Heste. Stambogskontorets ansatte er embedsmænd som hverken kan/må dispensere for gældende lovgivning, FEIF ´s og DIavlsregler, læs mere her.

Overordnet personale ansvarlig er DI sekretariatschef Max Adelsbøll: max@islandshest.dk