Velkommen på Stambogskontoret

Al EU lovgivning, FEIF´s regler, DI Stambogsreglement, DIavls krav og Stambogskontorets vejledninger er beskrevet på denne hjemmeside ifm. Stambogsføring af Islandske heste.

Lovgivning: EU og Fødevarestyrelsen: har senest i 2015 vedtaget en ny EU Hestepasforordning gældende fra 01.01.2016, denne lovgivning beskriver al ansvar og udførelse ift. lovlige papirer på heste.

Avlskrav fra FEIF og DI: FEIF har overordnede regler ift avlskrav på Islandske heste, disse opdateres ca. 1 gang årligt. Dansk Islandshesteforenings generalforsamlinghar vedtaget et Stambogsreglement for Islandske heste senest i november 2012, og DIavls komite har derudover enkelte avls krav til islandske heste.

DI og DIavlskomite er ansvarlig for: Prissætning, et opdateret Stambogsreglement, overdragelse af DIavlskrav og regler til Stambogskontoret, samt besvarelse på politiske avlsspørgsmål vedrørende Stambogsreglement, FEIF´s og DIavl´s krav og regler.

Stambogskontoret er ansvarlige for:

At administrerer gældende EUlovgivning, FEIFs og DI´s regler i forbindelse med Stambogsføring med Islandske Heste. Stambogskontorets ansatte er embedsmænd og kan/må ikke dispensere for gældende lovgivning og DIregler, læs mere her. Overordnet personale ansvarlig er DI sekretariatschef Max Adelsbøll: max@islandshest.dk