Velkommen på Stambogskontoret

Al EU lovgivning, FEIF´s avlsregler, DI Stambogsreglement, DIavls krav og Stambogskontorets vejledninger er beskrevet på denne hjemmeside ifm. Stambogsføring af Islandske heste i Danmark.

Lovgivning EU og Fødevarestyrelsen: har senest i 2015 vedtaget en ny EU Hestepasforordning 2015/262 gældende fra 01.01.2016, denne lovgivning beskriver ansvar og udførelse ifm. lovlige papirer ift heste og deres ejere.

DIs bestyrelse /DIavlskomite er ansvarlig for at: Avlsregler der er vedtaget på FEIFkonference og DI´s generalforsamlings Stambogsreglement  inkl. overdragelse af disse regler til Stambogskontoret. Endvidere er DIavl er ansvarlig ift. besvarelse af politiske spørgsmål vedrørende FEIF regler og Stambogsreglement fra hesteejere og offentlige myndigheder. Stambogskontorets priser efter oplæg fra DIsekretariats chef til DIs bestyrelse.

DI avl har ansvaret for Stambogsreglementet holdes opdateret, udstedelse af Bedækningsgodkendelse til hingste i DK, DI´s Hingsteliste samt dispensationer (i praktisk behandles sagerne af Stambogskontoret).

Gældende avlskrav fra FEIF og DI: FEIF har overordnede regler / avlskrav på Islandske heste, disse opdateres ca. 1 gang årligt jf. DIgeneralforsamling og FEIFs møder. Dansk Islandshesteforenings generalforsamling har vedtaget et Stambogsreglement for Islandske heste senest i november 2012, og DIavls komite har derudover enkelte avls krav til islandske heste. se reglerne her

Overordnet ansvarlig for Stambogskontoret er DI sekretariatschef Max Adelsbøll: max@islandshest.dk

Stambogskontorets personale er ansvarlige for:

Stambogskontorets ansatte er embedsmænd som skal administrerer gældende EU lovgivning, FEIFs og DI´s regler i forbindelse med Stambogsføring med Islandske Heste.  Personalet hverken kan/må dispensere for gældende lovgivning, FEIF ´s og DIavlsregler, eller priser – læs mere her.