Renracede danskfødte islandske heste

Hesten er 100% renracet islandsk hest. Passet giver ubegrænset adgang til alle Dansk Islandshesteforenings kåringer, stævner og arrangementer.

  • Danskfødte islandske heste, med røde pas omslag, udstedt af Dansk Islandshesteforening fra 2009 og frem
  • Danskfødte islandske heste, med bordeux omslag, udstedt af Landscentret for Heste fra år 1999 til og med år 2008.

Følgende heste kan ikke deltage i Dansk Islandshesteforenings arrangementer.

Danskfødte islandske heste, hvor der er udstedt pas med sort omslag. Hesten er dokumenteret 100% renracet islandsk hest, men føllets fader er ikke avlsgodkendt – Passet kan opgraderes til rødt hestepas hvis ansøgning om dispensation ud- /opfyldes og godkendes.

Heste med grønt pas fra Videnscentret/SEGES er heste registreret som hobbyheste, og kan ikke optages i Stambogen for Islandske heste, disse heste kan ikke deltage i Dansk Islandshesteforenings arrangementer, med mindre der søges dispensation og hesten kan dokumenteres 100% renracet islandsk hest via  afstamningskontrol ved DNA.

Renracede udenlandsfødte islandske heste

Hesten skal være 100% renracet islandsk hest. Passet giver ubegrænset adgang til alle Dansk Islandshesteforenings kåringer, stævner og arrangementer. Hesten skal have FEIF IDnummer eller for tyske heste levenummer som er anført i WF
Udenlandske hestepas har andre farve omslag, se her:

  • Islandske hestepas er mørkeblå
  • Tyske hestepas er mørkerød
  • Engelske hestepas er blå
  • Norske hestepas er blå
  • Svenske hestepas er blå
    Alle islandske heste født i udlandet ligestilles med danskfødte islandske heste ift. hestepas – og kan derfor deltage i de samme arrangementer som danske heste med røde/bordeux hestepas.

Registreringsnumre på Islandske heste
Når føllet anmeldes, registreres det i WorldFengur med et FEIF registreringsnummer, samt et UELN nummer, disse numre fremgår på hestepassets forside og på det tilhørende ejercertifikat.

FEIF registreringsnummeret er entydigt og består af 2 bogstaver og 10 cifre. De to bogstaver angiver fødselsland, og de næste fire cifre angiver fødselsår, femte ciffer er angivelse af køn (hingst (1) hoppe (2), og de næste fem cifre er fortløbende numre.

Heste med rødt hestepas er nummereret :

DKåååå1xxxxx for hingste og DKåååå2xxxxx for hopper

Heste med sort hestepas er nummereret:

DKåååå199xxx for hingste og DKåååå299xxx for hopper
UELN nummeret er et entydigt identificeringsnummer iht. krav fra EU:

og består af 15 cifre. De første tre cifre er landekoden for Danmark (208), de næste tre cifre angiver “Autorisationsstedet -DI har: (337) og de sidste cifre indeholdende en del af hestens FEIF registreringnummer.

Hestepasset gyldighed
Hestepasset er udviklet ift. EUs forordning 2015/262.

WF logo er præget og trykt på Dansk Islandshesteforenings hestepas, og  FEIFs logo trykt med vandmærke på side 1 i hestens pas, inkl. dato for udstedelse af hestepas og ejercertifikat.

Den faglig ansvarlige Stambogsfører er registreret på forsiden af passet, men registrering af identifikation, kontrol  og udskrivningen er foretaget af WFregistrator (personens navn er anført inde i passet)