Personale

Dansk Islandshesteforenings Sekretariatschef Max Adelsbøll er overordnet ansvarlig for DI Sekretariat og Stambogskontors personale. Det skal pointeres at personalet udelukkende behandler sager jf. gældende regler  fra DI og  lov/bekendtgørelser fra Fødevarestyrelsen. Alle hesteejere e/sager behandles ens jf. gældende regler og lovgivning. 

Stambogskontorets personale består af to fastansatte personer og en tilkaldevikar:

  • Stambogsfører – der varetager det faglige ansvar og diverse registreringer – ansat fuldtid
  • Kundeservice – der varetage al kommunikation pr. telefon & mail fra hesteejerne – ansat deltid
    • Registrator vikar – der varetage højsæson opgaver/AdHoc opgaver – efter behov.

Faglig ansvarlig

Stambogsfører

Zanni Iben Biering

Zanni er faglig ansvarlig for kontoret

Ansvaret indebærer at gældende lovgivning, Stambogsreglement,  FEIF/DI avls regler overholdes på kontoret.

Zanni varetager derudover  Stambogskontorets hjemmeside,  registreringer i WF, godkendelse af avlshingste,udstedelse af pas og ejercertifikater m.v. Derudover er Zanni, DI’s repræsentant og kontaktperson i forhold til Fødevarestyrelsen, Politi, Skat, Advokater, Seges m,.fl. samt udvikling af produkter med Sporti og WorldFengur. m.v.

Registrering-vikar

Registrator vikar

Rita Geertz

Rita er Stambogskontorets vikar

Rita varetager  diverse registrerings opgaver og udstedelse af følpas og ejercertifikater i WF  (primært i højsæson og ferier)

Der henvises til Kundeservice Terry Christensen ift. alle besvarelser af spørgsmål om regler og love.

 

 

Kundeservice

Kundeservice

Terry Christensen

  8747 5075, tast 1

  terry@islandshest.dk

Terry besvarer dine spørgsmål

Kontakt  Terry når du som hesteejer ønsker hjælp pr. telefon eller mail.

Telefonen besvares af Kundeservice på hverdage:

Mandag, Tirsdag, Torsdag 09-13 og Fredag 09-12. Bedst imellem 10-12.

OBS: Onsdag besvares telefonen af Sekretariatet fra kl. 9-15

Hestens FEIF reg. nummer og hestens fulde navn bedes oplyses ved henvendelse

Derudover varetager Terry, registrering af ejerskifter, registrering af døde heste og klargøring ved udstedelse af følpas og andre arkiverings opgaver.