Autorisation

Stambogskontoret for Islandske heste er autoriseret af Fødevarestyrelsen og varetager stambogsføring af alle 100% renracede islandske heste i Danmark jf. lovgivningen.

 • Der er ikke krav om medlemsskab af Dansk Islandshesteforening ift. Stambogsføring af islandske heste.
 • Al EU lovgivning, FEIF´s avlsregler, DI Stambogsreglement, DIavls krav og Stambogskontorets procedurer er beskrevet på hjemmesiden under de blå ikoner.

Dansk Islandshesteforening(DI) skal følge gældende EU lovgivning og FVST bekendtgørelse Hestepasforordningen og Dyreavlsbekendtgørelsen

Dansk Islandshesteforenings(DI) bestyrelse og avlskomite ansvarlig for følgende:

 1. DI skal sikre af EU lovgivning om avl opfyldes, og at regler om renracethed jf. FEIF´s avlsregler & DI´s Stambogsreglement, kåringer,  regler for spatrøntgen af hingste, udarbejdes til generalforsamlingen  – og at nye regler overdrages til Stambogskontoret.
 2. DI avl har endvidere ansvaret for udstedelse af Bedækningsgodkendelse til hingste i DK, DI´s Hingsteliste, Spat og sundhedsattest samt dispensationer (sagsbehandling foretages i praktisk af Stambogskontoret).
 3. DIavl er ansvarlig ift. besvarelse af politiske spørgsmål fra hesteejere og Stambogskontoret vedrørende FEIF regler og DI Stambogsreglement.
 4. DIs bestyrelse er ansvarlig for Stambogskontorets priser.

 

Stambogskontoret  er ansvarlige for at sikre at gældende lovgivning og FEIF/DIregler overholdes  ift Stambogsføring:

 • Overordnet ansvarlig for Stambogskontoret er DI sekretariatschef Max Adelsbøll: max@islandshest.dk
 • Stambogskontorets ansatte er ansvarlige for at administrerer gældende EU lovgivning, FEIFs og DI´s regler.
 • Personalet hverken kan/må dispensere for gældende lovgivning, FEIF ´s og DIavlsregler, eller priser – læs mere her.
 • Føl registreres derfor jf. gældende procedure registreringer af heste, udstedelse og opdatering af hestepas og ejercertifikater i WorldFengur jf. gældende lovgivning og FEIF/DI regler,
 • Se procedurer stambogskontorets hjemmeside

I Stambogen WorldFengur skal

Alle 100% renracede islandske heste født i DK optages/registreres forudsat lov/regler, procedure og betaling er overholdt. WorldFengur er Stambogskontorets arbejdsplatform, og der kan ses/forekomme registreringer der ikke er verificeret endnu– dog er alle registreringer gyldige når Stambogskontoret har udstedt hestepas til hesten og ejercertifikat til ejeren.

Læs mere om Stambogen WF her

Opdateret 19.03.2019