Pga. ferieafholdelse er diverse registreringer i WF forlænget i perioden fra 07.august til og med 20.august. Det drejer sig om opgaverne: føl, bedækninger, bedækningstilladelser, dispensationer, diverse opdateringer af pas m.v.

Føl anmeldt fra 13.juli til 01. august – forventes registreret i denne uge inden 04. august.

Ansøgninger om Bedækningstilladelser og indberettede bedækninger registres så vidt muligt også op inden 04. august.

Alle indkomne opgaver/bestillinger indsendt fra 01.august – 20. august registreres efter 20.august, dog foretages Ejerskifter ift. normal behandlingstid.

Telefonen er åben som normalt