Stambogskontoret modtager mange nye alternative ønsker om stednavne(navn på fødested) til heste.

Nye avlere skal være opmærksom på at når der vælges stednavn til heste,  så SKAL kravene overholdes: Jf. Stambogsreglementet punkt 2.4 , som beskriver: Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område)”.

Så:  man kan ikke bruge navne så som Paradiset , Himmeriget,  Jordhulen, Åndehullet,  Hyggestalden, Gypsieland, og Morgensol bare for at nævne nogle af de navne vi tidligere har modtaget, derudover kan man heller ikke bruge dele af  ens personnavn , dele af  et eller flere fornavne m.v.

Jeres stednavn skal bestå af et navn der beskriver “det sted” hvor de er født ift egnsnavn, bynavn eller gårdens navn(gårdnavn skal dokumenteres)

Søg evt. på Google Maps og se/find om der evt. ligger en gravhøj, jættestue , sø, mose, hav eller lignende der beskriver/kendetegner egnen.