BLUP værdien justeres mindst en gang årligt i oktober måned – BLUP justeres også i juni mdr. i forbindelse med Landsmót i Island hvert andet år.

Føl der registreres før disse deadline får derved deres BLUPværdi beskrevet under hestens grundoplysninger/BLUP. Føl der registreres efterfølgende fra oktober mdr. i fødselsåret er derfor ikke BLUP værdisat.

Justereringen foretages centralt af WorldFengur i Island hvert år i oktober og hver andet år(lige år) også i juni mdr..

Hestens BLUP kan varierer fra år til år ift. afstamningen og individers kåring m.v.