Stambogskontorets behandlingtid

Kort smidig behandlingstid kræver at hesteejer har sørget for at opfylde alle krav jf. vejledninger, samt at Stambogskontoret har modtaget alle dokumenter  jf. gældende lovgivning, regler og krav. fra hesteejer inkl. betaling, SEGES/Dyrlæge, Blodtypelaboratoriet.

Når Stambogskontoret modtager dokumenter/betaling indgår sagen i en turnusordning – efter først ind/først ud princippet. Behandlingstiden på:

 •  Ejerskifter og WF registreringer er normalt 3 uger.
 • Udstedelse af hestepas inkl  ejercertifikater på føl normalt 3 uger dog op til 8 uger når dit føl er blevet chipmærket/prøver udtaget til afstamningskontrol ved DNA i oktober, november og december mdr.   
 • Behandlingstiden ved krav om afstamningskontrol  ved DNA er mindst 8 uger ift. analysetid på Blodtypelaboratoriet.
 •  Behandlingstid er forlænget i helligdage, jule-og sommerferie.

Hvis du ikke har modtaget dit dokument efter overnævnte behandlingtid, bedes du kontakte kundeservice 87475075, tast 1

Behandlingstiden er ekstra udvidet, når det drejer sig om:

 • Hesteejer ikke har indbetalt og/eller indsendt dokumenter jf. betingelser.
 • Hingsteejers ikke har indberettet bedækning på følhopper i bedækningsåret jf. FEIF regler.
 • Avler ikke har indberettet lovpligtige følanmeldelse/mangler at indsende chipmærkning/manglende information ift. udtag af afstamningskontrol ved DNA til dyrlæge, osv.)
 • Afstamningskontrol ved DNA-HUSK: hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet.
 • Uoverenstemmelse ift.  hestes chipmærkning/ombytning af chip/forbytninger af føl ifm. identifikation/manglende scanning af følhoppens chip m.v.
 • Hesteejers/dyrlægens manglende  underskrifter/data på identifikationsskemaer / ejercertifikater m.v.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Komplicerede dispensationssager.
 • Kompliceret sag: Skilsmisser, Konkurser, Tilbageholdelser fra SEGES, Blodtypelab eller anden panthaver.

Det hesteejers ansvar at sørge for at indsende alle nødvendige dokumenter og betalinger-FØR vi kan behandle din sag.

Ajour 19.03.2019