Stambogskontorets behandlingtid

Stambogskontoret registrerer og udsteder ejercertifikater og hestepas jf. gældende lovgivning, regler og krav. Det forudsætter at Stambogskontorets vejledninger, retningslinier er overholdt og at hesteejere og chipmærkere har indsendt dokumenter og foretaget betaling til SEGES, Blodtypelaboratoriet og Stambogskontoret.

PS: Stambogskontoret kan desværre ikke påtage sig opgaven  – at følge op på at lige præcis dit brev er ankommet, da vi modtager langt over 20.000 breve/bestillinger om året. Hvis du er i tvivl bør du sende dine breve rekommanderet/track and trace så er du vidende om hvor dit brev befinder sig.

Sagsbehandlingstiden er normalt 3 uger, fra

Stambogskontoret modtager en sag og at alle vejledninger og krav er overholdt af hesteejer- det forudsætter derfor at  i som hesteejere har opfyldt de krav Stambogskontoret har stillet.

Behandlingstiden på føl der identificeres ved SEGES  er ca. 6 -7 uger, og der skal forventes ekstra behandlingstid når der er krav om afstamningskontrol  ved DNA samt at Blodtypelaboratorets betingelser for betaling er overholdt.

Sagsbehandlingtid er derfor 100% afhængig af at i som hesteejere følger og opfylder de vejledninger i har fået via Stambogskontorets vejledninger inkl. mails fra WF/ Stambogskontoret og betaling til SEGES og Blodtypelaboratoriet.

Behandlingstiden er udvidet, når det drejer sig om:

 • Hingsteejers manglende indberetning af bedækning på følhopper.
 • Avlers manglede følanmeldelse på føllet.
 • Avlers manglende oplysning til chipmærker og opfølgning på krav ifm. følanmeldelse (manglende chipmærkning / udtag af afstamningskontrol ved DNA m.v.)
 • Afstamningskontrol ved DNA på føl og heste, forvent ca. 8 ugers analysetid på Blodtypelaboratoriet + tid  for hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet!
 • Hesteejers manglende  underskrifter/data på skemaer og ejercertifikater/
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Dispensationssager.
 • Forliste ejercertifikater og hestepas.
 • Identifikation af føl foretaget ved Seges er 6 uger – HUSK:  der skal være afregnet med Seges.
 • Anden speciel, kompliceret sag: Skilsmisser, Konkurser, Tilbageholdelser fra panthaver. m.v.

Ajour 14.03.2017