Stambogskontorets behandlingtid

Stambogskontoret registrerer og udsteder hestepasejer og certifikater jf. gældende lovgivning, regler og krav.

Det forudsætter at lovgivningen, FEIF of DI regler, vejledninger er overholdt, at hesteejere og chipmærkere har indsendt dokumenter og at hesteejer har foretaget/afsluttet betaling til SEGES, Blodtypelaboratoriet og Stambogskontoret.

Sagsbehandlingstiden er normalt 3 uger(+helligdage og ferier), når alle krav til hesteejere/dyrlæger er opfyldt, men behandlingstiden på føl der identificeres ved SEGES  er ca. 6 -7 uger, og ved yderligere krav om afstamningskontrol  ved DNA samt hestejere betalting til Blodtypelaboratoriet –  er behandlingstiden normalt 8 uger.

Sagsbehandlingtid er 100% afhængig af at i som hesteejere  følger/opfylder de vejledninger i har fået modtaget fra Stambogskontoret – inkl. betaling til Stambogskontoret, SEGES og Blodtypelaboratoriet.

Behandlingstiden er udvidet, når det drejer sig om:

 • Hingsteejers manglende indberetning af bedækning på følhopper i bedækningsåret jf. FEIFregler.
 • Avlers manglede lovpligtige: følanmeldelse på føllet, manglende chipmærkning & manglende udtag af afstamningskontrol ved DNA m.v.)
 • Avlers manglende information til chipmærker om evt. ekstra krav ifm følregistreringen.
 • Uoverenstemmelse ift.  hestes chipmærkning/ombytning af chip/forbytninger af føl ifm. mærkning m.v.
 • Afstamningskontrol ved DNA, ca. 8 ugers analysetid på Blodtypelaboratoriet -HUSK: hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet.
 • Hesteejers manglende  underskrifter/data på identitifikationsskemaer / ejercertifikater m.v.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Dispensationssager.
 • Islandske forliste ejercertifikater og forliste hestepas.
 • Identifikation af føl foretaget ved Seges er 6 -7 uger – HUSK:  hesteejers afregning med Seges.
 • Anden speciel, kompliceret sag: Skilsmisser, Konkurser, Tilbageholdelser fra panthaver. m.v.

Ajour 20.11.2018