Stambogskontorets behandlingtid

Stambogskontoret registrerer og udsteder ejercertifikater og hestepas jf. gældende lovgivning, regler og krav.

Det forudsætter at Stambogskontorets vejledninger, retningslinier er overholdt og at hesteejere og chipmærkere har indsendt dokumenter (rekommanderet) og foretaget betaling til SEGES, Blodtypelaboratoriet og Stambogskontoret.

PS:  Stambogskontoret  kan  ikke påtage sig  ansvaret for om dit almindelige brev er ankommet til kontoret. Du bør  derfor ALTID sende dine breve rekommanderet/track and trace så har du dokumentation/er du vidende om hvor dit brev befinder sig.

Sagsbehandlingstiden er normalt 3 uger(+helligdage og ferier), når alle krav til hesteejere/dyrlæger er opfyldt.

Behandlingstiden på føl der identificeres ved SEGES  er ca. 6 -7 uger, og ved krav om afstamningskontrol  ved DNA samt at Blodtypelaboratorets betingelser for betaling er overholdt er behandlingstiden normalt 8 uger.

Sagsbehandlingtid er derfor 100% afhængig af at i som hesteejere følger og opfylder de vejledninger i har fået via Stambogskontorets vejledninger inkl. mails fra WF/ Stambogskontoret og betaling til SEGES og Blodtypelaboratoriet.

Behandlingstiden er udvidet, når det drejer sig om:

 • Hingsteejers manglende indberetning af bedækning på følhopper.
 • Avlers manglede følanmeldelse på føllet.
 • Avlers manglende oplysning til chipmærker og opfølgning på krav ifm. følanmeldelse (manglende chipmærkning / udtag af afstamningskontrol ved DNA m.v.)
 • Uoverenstemmelse på følhoppernes chipmærkning.
 • Afstamningskontrol ved DNA, ca. 8 ugers analysetid på Blodtypelaboratoriet samt hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet.
 • Hesteejers manglende  underskrifter/data på identitifikationskemaer, og ejercertifikater.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Dispensationssager.
 • Forliste ejercertifikater og hestepas.
 • Identifikation af føl foretaget ved Seges er 6 -7 uger – HUSK:  der skal være afregnet med Seges.
 • Anden speciel, kompliceret sag: Skilsmisser, Konkurser, Tilbageholdelser fra panthaver. m.v.

Ajour 04.01.2018