Dansk Islandshesteforenings (DI) krav og regler

FEIF og Dansk Islandshesteforening:

FEIF har regler, DI´s  generalforsamling har  et Stambogsreglement_17.11.2012 der beskriver regler til Islandske heste. Derudover har DI en række krav som er besluttet, men som ikke er beskrevet i Stambogsreglementet.

Stambogskontoret medarbejdere er embedsmænd:

Stambogskontoret medarbejdere er ansvarlige for at forvalte EU lovgivning, samt at sikre at FEIF, Stambogsreglement og DI krav overholdes i forbindelse med Stambogsføring af Islandske heste – der kan ikke dispenseres fra lovgivning eller regler.

Stambogsfører har udarbejdet en udførlig hjemmeside:

hvor alle lovpligtige procedurer, vejledning, samt betalingsbetingelser forefindes, således at man som hesteejer kan søge information om reglerne.

Avlspolitiske spørgsmål, DI prissætning og klager sendes til DI:

  • Spørgsmål af politisk art vedrørende DI Stambogsreglement, FEIF´s og DIavl´s krav/regler og DIs bestyrelses priser på Stambogskontoret skal sendes til bestyrelse og avlskomite i DI 
  • Evt. klage over sagsbehandling eller medarbejdere sendes til Sekretariatschef Max Adelsbøll 

Hesteejere har ansvaret for:

Ansvaret for at følge lovgivning, opfylde FEIF og DI krav, følge op på Stambogskontorets mail ifm. sagsbehandling, samt at være i besiddelse af hestens lovlige pas og ejerens ejercertifikat – påhviler hestens ejer/bruger jf. EUforordningen.

Ajour 28.03.2017