Udstedelse af papirer

Ved Stambogskontorets udstedelse af hestepas og ejercertifikater modtager avler / hesteejer en mail fra WF om at hestepas og ejercertifikat er afsendt pr. post (tjek dit Spamfilter/uønsket post – da vi sender fra en database)

Følg op på, at du modtager papirerne inden fristens udløb, og at pas og ejercertifikat er iorden.

Reklamation over manglende modtagelse, eller eventuelle rettelser skal foretages  senest 21 dage efter mail er udsendt.

Derefter er dit ansvar som hesteejer/avlers at være i besiddelse af hestens papirer.