Udstedelse af papirer

Ved Stambogskontorets udstedelse af hestepas og ejercertifikater modtager avler / hesteejer en mail fra WF om at hestepas og ejercertifikat er afsendt pr. post (tjek din Spam da vi sender fra en database)

Følg op på, at du modtager papirerne inden fristens udløb, og at pas og ejercertifikat er iorden.

Reklamation over manglende modtagelse, eller eventuelle rettelser skal foretages indendet der beskrevet i mailen/dog senest 21 dage efter.

Derefter er dit ansvar som hesteejer/avlers at være i besiddelse af hestens papirer.