Stednavne til danskfødte føl og heste

Jf. Stambogsreglementet punkt 2.4

Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område)”. Føl skal indberettes til DI’s stambogs-førende kontor. Navngivne heste kan ikke skifte navn og fødested uden avlerens skriftlige tilladelse.

jf. FIRO 2017 G3.5.6

Når hesten har et stednavn angivet i WF, hestepasset og ejercertifikatet, kan det efterfølgende kun ændres med avlers tilladelse – dog kan navnet ikke ændres hvis hesten har deltaget på en kåring,  et officielt FEIF arrangement eller hesten har afkom (Afkom=registreret i WF med udstedte pas og ejercertifikater).

Ansøgning om nyt navn:

Ansøgningsskema hentes her: Ansoegning_navneaendring_2017,

OBS: Hvis din hest er født i andet land skal der rettes henvendelse til det Stambogskontor der har udstedt pas og ejercertifikat.

Stambogskontoret modtager mange nye alternative ønsker om stednavne(navn på fødested) til heste.

Nye avlere skal være opmærksom på at når der fremover (fra år 2018) skal vælges stednavn til heste, så SKAL kravene overholdes: Jf. Stambogsreglementet punkt 2.4 , som beskriver: Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område)”.

Så: man kan ikke bruge stednavne der indeholder personnavne/dele af personnavne/efternavne men ej heller navne som  f.eks. Paradiset , Himmeriget, Jordhulen, Åndehullet, Hyggestalden, Gypsieland, og Morgensol bare for at nævne nogle af de navne vi tidligere har modtaget.

Stednavne på føl skal bestå af et navn der beskriver “det sted” hvor føllet er født -det kan være et område, et egnsnavn, bynavn eller gårdens navn (gårdnavn skal dokumenteres )

Søg evt. på Google Maps og se/find om der evt. ligger en gravhøj, jættestue, sø, mose, hav eller lignende der beskriver/kendetegner egnen.