Stednavne til danskfødte føl og heste

Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra” og derefter (fødestedets navn– gård, by, område). Jf. punkt 2.4 i Stambogsreglement og FEIFsregler for navngivning.

Navngivne heste kan ikke skifte navn og fødested uden avlerens skriftlige tilladelse, og hvis hesten har afkom/er kåret/fremvist til FEIFarrangemneter kan hesten ikke skifte navn efterfølgende jf. FEIFs regler FIZO 2018 G3.5.6

Når hesten har et navn og stednavn på hestepas og ejercertifikat og i WF, kan navnet efterfølgende kun ændres med avlers tilladelse – dog kan navnet ikke ændres hvis hesten har deltaget på en kåring,  et officielt FEIF arrangement eller hesten har afkom (Afkom=registreret i WF med udstedte pas og ejercertifikater).

Ansøgning om nyt navn: Hvis du ønsker navnet ændret efter ovenstående kan Ansøgningsskema hentes her for dansk fødte heste: Ansoegning_navneaendring_2017, udenlandsk fødte heste, ansøg i det land/stambogskontor der har udstedt hestepas og ejercertifikat.

Stambogskontoret modtager mange nye alternative ønsker om stednavne (navn på fødested) til heste.

Nye avlere skal være opmærksom på: at når der skal vælges stednavn til heste, så SKAL kravene overholdes: Jf. Stambogsreglementet punkt 2.4 , som beskriver: Islandske heste skal navngives af avleren med et islandsk navn efterfulgt af “fra (fødestedets navn f.eks. gård, by, område)”.

Pt er det således at Stednavne der indeholder personnavne/dele af personnavne/efternavne eller navne som  Paradiset , Himmeriget, Jordhulen, Åndehullet, Hyggestalden, Gypsieland og Morgensol ikke kan bruges da disse navne ikke overholder gældende beskrevne regler.

Stednavnet skal bestå af et navn der beskriver “det sted” hvor føllet er født

Hvis du har svært ved at finde et godt navn til dit sted, kan du evt. søge på Google Maps og evt. finde spændende steder-evt. en gravhøj, jættestue, sø, mose, hav eller lignende der beskriver/kendetegner egnen.