Hvis du ønsker at klage:

  • Bedes klagen sendt til Personaleansvarlig Max Adelsbøll på max@islandshest.dk, som I første række vil se på din klage.
  • Dansk Islandshesteforening har ligeledes et uafhængigt Klage- og Ordensudvalg, som kan kontaktes via en klageformular, som du finder på www.islandshest.dk under foreningen.

————————————————————————————————————————

Reklamation over manglende modtagelse/fejl i pas/ejercertifikat

Det er hesteejer/avler ansvar at følge op på krav fremsendt ifm. registrering m.v. samt være i besiddelse af et lovpligtigt hestepas og ejercertifikat.

Reklamation ift. manglende modtagelse, fejl eller mangler i hestepas eller ejercertifikat, skal ske tidligst 25 dage og senest 30 dage efter udstedelsedato jf. fremsendt mail.

Reklamation indberettes skriftlig i nedenstående formular.

Skriftlig reklamation- kan foretages 21 dage til max. 30 dage efter dokumentets udstedelsesdato.