Det er hesteejers ansvar at følge lovgivningen, samt være i besiddelse af:

  • et original hestepas på hesten, og
  • et originalt ejercertifikat -der er ejerens bevis for ejerskab.

Hestepas

Hestepasset er hestens identifikations dokument og skal følge hesten hele livet, jf. EU. Hestepasset bør holdes adskilt fra ejercertifikatet.

Hvis der sker ændringer ift. hestens pas og oplysninger i passet:

  • Ift hestens besigtigelse evt. hestens farve, nye synlige hvirvler m.v. så skal chipmærkeren dokumenterer dette på relevant side i passet, der kan endvidere indsendes foto af hesten som lagres i WF (gælder kun heste der allerede har hestepas). Bestil skema og følg vejledning og betal her.
  • Hvis hestens chipmærke ikke kan scannes, så skal du følge denne vejledning
  • Når hesten dør, er det lovpligtig at hesteejer/slagter anmelder dette, læs mere her
  • Hvis hesten forsvinder, skal hestepas og ejercertifikat sendes ind – husk at noterer dato for hestens forsvinden.
  • Hvis hesten er blevet kastreret skal dyrlægen notere dette i hestens pas (incl. dato og dyrlægens stempel) og passet skal sendes ind til registrering.
  • Hvis hesten ændrer opholdsland permanent /over 90 dage , så skal dette registreres i hestens pas og i databasen, bestil her.

Ændringer i hestepas, ejercertifikat sendes ind til Stambogskontoret inkl. kvittering for betaling(og evt. identifikationsskema). Ansvaret påhviler hestens ejer/bruger.

Ejercertifikat

Ejercertifikatet anvendes som bevis for dit ejerskab af hesten, og bør holdes adskilt fra hestepasset. Husk opbevaringsstedet.

Når hesten sælges, er sælger forpligtiget til at udfylde ejercertifikatet med dato, navn(e) og underskrift(er) på bagsiden og udleverer ejercertifikatet til den ny ejer.

Hesten skal ejerskiftes inden 30 dage efter handlen er afsluttet jf. EUlov. Følg vejledning her

Når hesten dør, er det lovpligtig at hesteejer/slagter anmelder dette ved indsendelse af hestepas og ejercertifikat, inden 30 dage efter hestens død, læs mere her

Hvis hesten forsvinder, skal hestepas og ejercertifikat sendes ind – husk at noterer dato for hestens forsvinden.

Forliste papirer

Hvis en registreret hesteejer/sælger har forlist hestepas eller ejercertifikatet – kan der rekvireres nyt lovpligtigt hestepas/ejercertifikat, se vejledning her

Ansvaret for ovenstående påhviler hestens ejer/bruger.

Ajour 24.03.2017