Hvad skal udleveres ved en handel

Det er sælger pligt at udlevere Hestepasset når hesten sælges. Det original ejercertifikat (inkl. underskifter fra sælger(e) og køber(e)) skal udleveres  når handlen er afsluttet. DI anbefaler KRAFTIGT at i som sælger og køber udfylder en købskontrakt eller anden form for aftale/kontrakt– uanset hvor enige i er mundtlig ifm. en handel, se link i højre side.

I har handlet, men nu er i blevet uenige i handlen?

Sælger og køber bør sikre sig juridisk via købskontrakt/anden dokumentation/kontrakt,  og hvis der er flere sælgere skal du sikre dig samtlige underskifter, da i kan få problemer  i forbindelse med sælger(e)s skilsmisse m.v.

I købskontrakten bør der være beskrevet samtlige forhold om handlen. Opstår der problemer vedrørende handlen kan den forurettede altid kontakte Seges Voldgift – se her  eller kontakte en advokat, DI anbefaler Pernille Skinnerup der har heste som speciale, se ude i højre side.

Låst for ejerskifte i WF.

Imens en tvist, sag står på ved advokat, retssag, SKAT eller politi, kan hesten midlertidigt låses for ejerskifte i WorldFengur, dette sker når Stambogskontoret modtager et skriftlig ønske om tilbageholdelse fra advokat, retten, SKAT eller politi.

Når der foreligger en frigivelse fra myndighederne låses hesten efterfølgende op for ejerskifte.

Heste importeret fra Island er også låst i WF midlertidigt:

Når heste eksporteres fra Island, udstedes hestepas og ejercertifikat ved hestens afrejse. Hestens pas følger hesten til Danmark, men den Islandske eksportør opbevarer ejercertifikatet til alle omkostninger i forbindelse med salg/transport af hesten er betalt.

Den eksporterede hest  låses automatisk for ejerskifte af Island i Stambogen, WorldFengur. Det betyder, at ingen kan ændre ejerskabet af hesten, før Island låser op for ejerskiftet i WorldFengur. Dette sker så snart eksportøren i Island har fået alle sine omkostninger betalt. Eksportøren sender herefter ejercertifikatet til den nye ejer, og derefter kan der ejerskiftes frit og i forhold til gældende lovgivning.

Det betyder at Stambogskontoret i DK/udlandet fremover har 100% kendskab til hestens ejerstatus, og at Stambogskontoret i DK ikke kan ændre ejerskab i WF, før alle omkostninger er betalt til eksportøren i Island.

Opdateret 26.01.2018