Stambogskontoret at sende  alle dokumenter”anbefalet/rekommanderet

  • Hestepas/registreringattest.
  • Ejercertifikater.
  • Identifikationsskemaer.
  • Inkl. bestillingsseddel/kvittering fra  Sporti

Sendes til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet