Når Føllet er født:

Så bør føllet anmeldes inden 30 dage efter fødsel. Anmeldes føllet senere end 30 dage udløses et forhøjet gebyr på følanmeldelsen.

Det er jf. lov, avlers ansvar at føllet er følanmeldt maks. 10 mdr. gammel og identificeret senest 12 mdr. gammel. Der gælder særlige regler/lovgivning samt ekstra gebyrer hvis føllet anmeldes ældre end 10. mdr. gammel.

Følanmeldelse foretages i nedenstående link – du vil at:

  • Dyrlægen identificerer føllet, udfyld følanmeldelse  her (Tilmelding åben: hele året)
  • SEGES identificerer føllet, udfyld følanmeldelse her (Tilmelding åben: 01.marts-30.september) vær opmærksom på forlænget behandlingstid.
  • Føllet er død/dødfødt, udfyld følanmeldelse her (ingen gebyr for indberetninger af døde føl)

Avler/ejer kan ejerskifte føl, uden gebyr på  *Sporti Følanmeldelsen”, eller på *Identifikationsskemaet” Derefter skal der ejerskiftes her

Når du har følanmeldt, sker dette fra Sporti:

Når du har følanmeldt dit føl på Sporti, får du straks efter en returmail fra Sporti med en bekræftelse. Hvis du valgte dyrlægen til at mærke dit føl, er der vedlagt et PDFskema på returmailen –  skriv straks dette skema ud /inden din dyrlæge kommer på besøg!  Hvis du valgte SEGES til at mærke dit føl, har identitetsmærkeren  skemaet med når SEGES kommer på besøg.

Stambogskontoret modtager din følanmeldelse: 

Vi modtager anmeldelsen, straks efter du har anmeldt føllet på Sporti. Føllet registreres hurtigst muligt (indenfor en uge) og Stambogskontoret fastsætter derefter hvilke krav der er til lige netop dette føl.

Vær opmærksom på at fra 02. maj 2017 registrerer Stambogskontoret ikke føllet farve i WF –  før chipmærkeren har farvebestemt føllet og beskrevet dette på identifikationsskemaet.

Derefter får du en mail fra WorldFengur:

Hvor føllet registreringsnummer, navn og krav til føllet er beskrevet. Det er vigtigt, at du læser hver enkelt føls mail igennem for at opfylde de krav der kræves på hver enkelt føl – derved undgår du komplikationer og ekstra gebyrer. Det er også vigtigt at du noterer føllets registreringsnummer og navn på identifikationsskemaet, uanset om det er et dyrlæge- eller SEGES skema. Administration og behandlingtid, se her

Stambogskontoret udsteder hestepas og ejercertifikat på dit føl, når vi:

Har vi har modtaget din følanmeldelse, mærkning og besigtigelse, evt. nyt FEIF godkendt hestenavn, afstamningskontrol ved DNA fra Blodtypelaboratoriet, evt. fremsatte gebyrer, og at alle øvrige krav er fundet i orden.

Stambogskontoret afsender en mail (inkl. din reklamationsret og -tid) den dag hestepas og ejercertifikat udstedes og afsendes.

PS: Hvis du IKKE har modtaget hestepas og ejercertifikat jf. behandlingstid efter identitetsmærkning er foretaget – bør du tjekke op om du og din mærker har opfyldt de krav Stambogskontoret har fremsat i mailen fra WorldFengur. 

eller kontakt Stambogskontorets kundeservice

Gyldig fra 02.05.2017

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her