Ejerskifte / omregistrering af din nye hest

 1. Sælger skal udlevere det lovpligtige hestepas når føllet/hesten sælges/skal transporteres.
 2. Det originale ejercertifikat (med alle parters underskrifter) skal udleveres – senest – når handlen afsluttes.
 3. Derefter er det hesteejers ansvar at ejerskifte hesten, jf. lovgivning, senest 30 dage efter handlen er afsluttet.

Hesten skal ejerskiftes og registreres med køber som ejer – Følg vejledning herunder:

 • Ejerskifte betales online her  & det originale ejercertifikats bagside skal udfyldes med:
 • Handelsdato & år
 • Sælger(e) fulde navn(e) og adresse(r), og underskrift(er)  Undtaget, se her: Importerede islandske heste fra Island 
 • Køber(e) fulde navn(e), adresse, fødselsdag(e), tlf nr., mail og underskrift(er)
  • Hvis køber er under 18, noteres forældrenes navn på ejercertifikatets bagside.
  • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer og ansvarlig person på ejercertifikatet bagside.
 • Ved manglende underskifter på ejercertifikatet-vedlæg en kopi af købskontrakt med parters underskrifter.

Derefter skal du sende punkt 1 og 2 herunder – samlet pr. postDK til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet( Vi modtager ikke ejerskifter på mail)

 1. Originale ejercertifikat (+kopi af købskontrakt med underskrifter – kun ved manglende underskrifter på ejercertifikatet).
 2. Bestillingsseddel fra Sporti- se PDF dokument på Sportis retur mail – ellers vil du modtage en mail/sms med opkrævning på 300,-kr. på Mobilpay eller Bank.

 

 I hestens pas  skriver du dig selv på som ny hesteejer:

 1. De blå hestepas fra Island/Sverige og i Danske hestepas udstedt af DI skrives ejerforhold på siden: Se her og
 2. i DK bordeux hestepas fra  årgang 1999-2008 udfylder du ejerforhold på side 40.

Ajour 26.01.2018

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her