Ejerskifte / omregistrering af din nye hest

 1. Sælger skal udleverer det lovpligtige hestepas når føllet/hesten sælges/skal transporteres.
 2. Det originale ejercertifikat (med alle parters underskrifter) skal udleveres af sælger – senest – når handlen afsluttes.
 3. Derefter er det hesteejers ansvar at ejerskifte hesten, jf. lovgivning, dette skal ske senest 30 dage efter handlen er afsluttet.

Hesten skal ejerskiftes og registreres med ny køber som ejer – Følg vejledning herunder:

 • Ejerskifte betales online her  (evt. manglende betaling vil der opkræves 125 kr i ekstra administrationsgebyr)
 • Det originale ejercertifikats bagside skal udfyldes med:
  • Handelsdato & år
  • Sælger(e) fulde navn(e) og adresse(r), og underskrift(er)  Undtaget, se her: Importerede islandske heste fra Island 
  • Køber(e) fulde navn(e), adresse, fødselsdag(e), tlf nr., mail og underskrift(er)
   • Hvis køber er under 18, noteres forældrenes navn (også) på ejercertifikatets bagside.
   • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer på ejercertifikatet bagside.
 • Ved manglende underskifter på bagsiden af ejercertifikatet-vedlæg en kopi af købskontrakt med parters underskrifter.

Derefter skal du sende punkt 1 og 2 herunder – samlet pr. postDK til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet

 1. Originale ejercertifikat (+kopi af købskontrakt med underskrifter, ved manglende underskrifter på ejercertifikatet).
  • ( Vi modtager ikke ejerskifter på mail!)
 2. Bestillingsseddel fra Sporti- se vedlagt PDF dokument på Sportis retur mail
  1. Ved manglende betaling – vil du modtage en rykker på mail/sms med opkrævning på 325,-kr. på Mobilpay eller Bank.

 

 I hestens pas  skriver du dig selv på som ny hesteejer:

 1. De blå hestepas fra Island/Sverige og i Danske hestepas udstedt af DI skrives ejerforhold på siden: Se her og
 2. i DK bordeux hestepas fra  årgang 1999-2008 udfylder du ejerforhold på side 40.

Ajour 14.12.2018

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her