Ejerskifte / omregistrering af din nye hest

Sælger er forpligtiget at udlevere både det lovpligtige hestepas og det originale ejercertifikat til køber – senest når handlen afsluttes.

Det er hesteejers ansvar at ejerskifte hesten, jf. lovgivning.

Følg vejledning herunder:

 1. Ejerskifte betales online her  &
 2. Det originale ejercertifikats bagside skal udfyldes med:
  • Handelsdato inkl. år
  • Sælger(nes) fulde navn(e) og adresse(r), og underskrift(er) eller
   • Vedlæg kopi af købskontrakt -hvis sælger ikke har underskrevet ejercertifikat, og der er ikke
   • Krav om en islandsk bosatte sælgers underskrift, se Importerede islandske heste fra Island 
  • Køber(nes) fulde navn(e), adresse, fødselsdag(e), tlf nr., mail og underskrift(er)
   • Hvis køber er under 18, noteres forældrenes navn på ejercertifikatets bagside.
   • Hvis køber er et firma, noteres CVR nummer og ansvarlig person på ejercertifikatet bagside.

Vær omhyggelig med at holde din Sporti profil opdateret med korrekt navn, adresse, postnummer, by, telefon og mailadresse for at sikre at posten når frem til dig.

 

Derefter skal du sende punkt 1 og 2 herunder – samlet pr. brevpost (ikke på mail) til Stambogskontoret, Bedervej 101, 8320 Mårslet.

 1. Originale ejercertifikat
  • (+kopi af købskontrakt hvis du ikke har underskrifter på ejercertifikatet).
 2. Kvittering udprintet PDF dokument fra Sporti. (hvis Sportikvittering ikke er vedlagt vil du blive opkrævet almindelig betaling og et administrationsgebyr, se her

Ejerforhold i hestens pas:

 I hestens pas  skriver ny hesteejer det nye ejerforhold  ind med Købers navn, adresse og telefonnummer, det gælder for:

 1. De blå pas fra Island/Sverige, og i de danske pas udstedt af DI skrives ejerforhold på siden: Se her og
 2. Landscentret for heste´s bordeux hestepas fra  årgang 1999-2008 udfylder du ejerforhold på side 40.

Ajour 22.03.2017

Vil du vide mere om hestens registrering, hestepas og ejercertifikat?

Læs mere her