Lovpligtig identifikation af heste

Føllet skal senest når føllet forlader moderen, eller 12 måneder gammel identificeres jf. Hestepasforordning 2015/262. Ansvaret for dette påhviler hestens ejer/bruger.

Jf. EU Hestepasforordning kan kun 1) Dyrlæger eller 2) SEGES der har gennemgået et af Fødevarestyrelsens godkendte kurser, varetage chipmærkning og besigtigelse af heste. Der kan endvidere stilles krav ift. besigtigelse af hesten, at det er personale tilknyttet det pasudstedende organ jf. Lovgivning. Kravet er derfor at Chipmærkning og besigtigelse foretages af autoriseret chipmærker, som er:  SEGES, som medbringer identifikationsskemaet, eller Hesteejers dyrlæge, som skal bruge det fremsendte identifikationsskema fra Sporti.

Afregning: Avler/ejer afregner seperat for identifikation og evt. udtag af prøver med egen dyrlæge eller SEGES, Agro Food Park, Skejby og Blodtypelaboratoriet.

Akut mangler på et  identifikationsskema (ved dyrlægebesøg) kan bestilles ekstra  her  og beløbet refunderes ikke, da der er medsendt skema ifm følanmeldelsen.

Avler/hesteejer skal sørge for følgende ved identifikation af føllet, at:

 • Informere chipmærkeren om de krav der stilles til- lige netop det føl -jf. mail fra WF.
 • Føllets registreringsnummer, føllets fulde navn, og korrekte ejerforhold er anført på skemaet.
 • Underskive på tro og love, hvis føllet skal udelukkes fra konsum på skemaet
 • Vedlægge fuldmagt (hvis følhoppen er lånt) fra registreret ejer af følhoppen.

Vejledning til chipmærker:

 • Chipmærkeren skal oplyses om krav til hver enkelt føl, dette er avlers/hesteejers ansvar at informere om dette.
 • Føllet skal identificeres “før” det forlader moderen, eller senest 12 måneder gammel jf. LOV
  • PS: Føllet bør ikke identificeres før føllet er to mdr. gammel.
 • Chipmærkeren skal scanne følhoppens chipmærkenummer og kontrollerer nummeret op imod følhoppens pas, dette for at sikre rette afstamning.
 • Chipmærker skal udtage prøver til afstamningskontrol ved DNA, når der er fremsat krav i WF mailen jf. DNA regler, samt ved enhver tvivl om afstamning inkl. hvis følhoppen har en anden mikrochip end anført i hoppens pas.

Indsættelse af mikrochip:
Mikrochippen indsættes på venstre side af føllets hals jf. gældende retningslinier og krav fra DI. Mikrochippen scannes og kontrolleres på føllet, derefter påføres  Chipmærkelabel identifikationsskemaet.(resterende chiplabels bedes destrueret eller sendes med identifikationsskemaet.

Identifikationsskemaet udfyldes med tekst og på grafisk signalment jf. lov:

  • Føllets grundfarve og farveaftegninger  skal beskrives i tekst.
  • Farveaftegning udfyldes med rød pen i ”grafisk signalement”.
  • Mindst tre hvirvler, beskrives i tekst – jf. LOV, og indtegnes med sort/blå kryds i ”grafisk signalement”
   • hvis hesten ingen hvirvler har, indtegnes kastanjer (omridset af hver enkelt kastanje)
  • Mikrochippens placering indtegnes i ”grafisk signalement”
  • Føllet/hesten vurderes ift alder.
  • Dyrlæge noterer på skemaet, når der er udtaget prøver til afstamningskontrol ved DNA.
  • Chipmærkeren stempler og underskiver personligt skemaet, og sender skemaet til Stambogskontoret – max. en uge efter chipmærkning er foretaget.

Identifikation foretaget ud over lovgivnings frist:

Føllet udtages automatisk fra konsum og der udstedes DUPLIKATPAS (stemples på og i passet) jf. EU,  hvis føllet har været over 12 måneder gammel ved identifikation.

Ajour 14.03.2017