Stambogskontorets behandlingtid

Stambogskontoret registrerer og udsteder dokumenter iht. gældende lovgivning, regler og krav. Det kræver dog at avler, hesteejere, chipmærkere har fulgt vejledningen.

 1. Avler/hesteejer, chipmærker og Blodtypelaboratoriet har ansvaret for at indsende alle krævede dokumenter/dokumentationer.
 2. Avler/Hesteejer har afregnet/betalt alle omkostninger til StambogskontoretBlodtypelaboratoriet, og SEGES.
 3. Der udstedes hestepas/ejercertifikater inkl. registreringer i WF jf. EUlovgivning, FEIF og DIavls regler og Stambogskontorets procedurer er overholdt.

Når Stambogskontoret modtager dokumenter/betaling indgår sagen i en turnusordning – efter først ind/først ud princippet.

 • Behandlingstiden på ejerskifter og andre registreringer er normalt 3 uger + helligdage, jule-og sommerferie, dog er:
 • Behandlingstiden på udstedelse af hestepas og ejercertifikater på føl op til 8 uger – når dit føl er chipmærket/modtaget i månederne: oktober, november og december.   
 • Behandlingstiden ved krav om afstamningskontrol  ved DNA er mindst 8 uger ift. analysetid + hesteejers betaling til Blodtypelaboratoriet.

Hvis du ikke har modtaget dit dokument efter overnævnte behandlingtid, bedes du kontakte kundeservice 87475075, tast 1

Behandlingstiden er ekstra udvidet, når det drejer sig om:

 • Hesteejer ikke har indbetalt og/eller indsendt dokumenter jf. betingelser.
 • Hingsteejers ikke har indberettet bedækning på følhopper i bedækningsåret jf. FEIF regler.
 • Avler ikke har indberettet lovpligtige følanmeldelse/mangler at indsende chipmærkning/manglende information ift. udtag af afstamningskontrol ved DNA til dyrlæge, osv.)
 • Afstamningskontrol ved DNA-HUSK: hesteejers afregning med Blodtypelaboratoriet.
 • Uoverenstemmelse ift.  hestes chipmærkning/ombytning af chip/forbytninger af føl ifm. identifikation m.v.
 • Hesteejers manglende  underskrifter/data på identitifikationsskemaer / ejercertifikater m.v.
 • Manglende fuldmagt fra registreret ejer af følhoppe/avlshingst.
 • Hesteejers manglende indsendelse af korrekte dokumenter og betaling.
 • Komplicerede dispensationssager.
 • Forliste ejercertifikater og forliste hestepas.
 • Anden speciel, kompliceret sag: Skilsmisser, Konkurser, Tilbageholdelser fra panthaver. m.v.

Der udsendes én mail ift mangler, derefter er det hesteejers ansvar at sørge for at indsende alle nødvendige dokumenter og betalinger-FØR vi kan behandle din sag.

Ajour 13.03.2019