Er dit føls navn blevet afvist ved registrering af føllet?:

Hvis dit føls hestenavn ikke umiddelbart er godkendt af FEIF  så modtager du en mail fra Stambogskontoret,  om at føllets navn er sendt til vurdering ved FEIF.

  • Hvis hestenavnet i forvejen er blevet afvist af FEIF/ i WF – så skal du finde et andet godkendt hestenavn, se her

FEIF behandler ansøgninger om optagelse af nye hestenavn:

Det er FEIFs navnegruppe der er ansvarlig for behandlingen af din ansøgning om optagelse af nyt hestennavn.

  • Du modtager svar fra det danske Stambogskontoret, så snart FEIF har sendt godkendelsen/afvisningen af navnet til det danske kontor.
  • Hvis navnet afvises, så skal du finde et nyt hestenavn, inden indsendelsen af føllets identifikationsskema, ellers vil føllet blive registreret med fornavnet NN i hestens pas og ejercertifikat.

Klage over afviste navne:

  1. Stambogskontoret SKAL afvise “ikke godkendte hestenavne” jf. FEIFs regler.
  2. Hvis FEIFs navnegruppe afviser din navneansøgning, så er navnet definitivt afvist, og der kan ikke klages over afvisninger jf. FEIFbeslutning.
  3. Da det er avlers ansvar at finde et FEIF godkendt navn til sin hest ved følanmeldelsen eller senest ved indsendelse af identifikationsskemaet, så kan der ikke klages over benævnelsen NN på føllets pas og ejercertifikat.

Ajourført 27.11.2018