Der pålægges ekstra administrationsgebyr, ift. at

Det er dit ansvar som avler/hesteejer at følge op på krav og evt. mangler vi har beskrevet i mail/SMS (kun ved manglende mailadresse)  til dig.

Stambogskontorets opkræver ekstra gebyr, ved:

  • manglende vedlagt bestillings/ordre ved indsendelse af dokument(hestepas/ejercertifikat m.v.)
  • manglende opfølgning på sag – fra hesteejers side,
  • afvigelser/fejl på ejercertifikater jf. regler.
  • afvigelser/fejl på følanmeldelser jf. regler.
  • afvigelser/mangler, fejl på indberetninger jf. regler.
  • hvis hesten er stambogsført og  hestepas er udstedt i andet land (når hesten er ikke registreret i WF) gebyret er fast 510,-kr.

Ovenstående afvigelser påregnes med et ekstra Administrationsgebyr på  110,-kr. pr. gang/hest. Hvis der er tale om mere kompliceret sagsbehandling påregnes et udvidet administrationsgebyr på 510,-kr. pr. påbegyndt time.

Betaling foretages via Sporti.  Når betaling er registreret, arbejdes der videre på sagen, ellers arkiveres sagen indtil hesteejer har indbetalt det forefaldne beløb.